Historia
Bolaget har sin bakgrund i att bolagets tidigare ägare Bertil Lindström bedrev en handelsbolagsverksamhet i Täby. Denna startades år 1967. En milstolpe i utvecklingen var att bolaget år 1979 blev gasdepå samt återförsäljare för dåtidens Aga Svets AB, nuvarande Linde. Samarbetet medförde att vi, bland övrigt sortiment, kom att bli säljare av svetsar från Kemppi AB. I sammanhanget föll det sig naturligt att även starta uthyrning av svetsar och maskiner. Bolagsnamnet ändrades till Lindströms i Täby AB.

Verksamheten rullade på till år 1988, då starka investerare avsåg att genom markförvärv bygga Europas högsta kontorshus (34 våningar) på dels bolagets samt på närliggande fastigheters mark. Bolaget sålde därvid sin fastighet till detta konsortium, samt förvärvade MTF-Maskiner AB i Storängsbotten i Stockholm. MTF Maskiner AB var redan etablerad gasdepå för Aga Gas AB, men lokalerna byggdes om till moderna industrilokaler. Inflyttningen i dessa gjordes år 1992, samtidigt som vi namnändrade bolaget till Lindströms Svets & Verktyg AB.

Senare samma år etablerades vår anslutning till Hyreshuset Maskinuthyrning. Trots tidigare uttalanden från sittande politiker om att marken inte skulle exploateras beslöts det att bebygga Storängsbottens industriområde med bostäder. Som följd av detta fick bolaget 2004 flytta till nuvarande lokaler i Kungliga Tennishallen. Familjenamnet lever vidare i och med att Bertils dotter Ingela Lindström övertog företaget år 2007.

Aga har varit en del av Linde sen 2000 men slog officiellt ihop namnen år 2020.